Prehľad o organizácii
SKI Plejsy a.s.
Alžbetina 41, 040 01 Košice
31736394
2020486644
SK2020486644
nezistený
14.11.1996
Prevádzka šport.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,16
-0,16
22,93
0 %
-325 tis. €
10,7 %
2021/2020
N/A
-0,16
-8,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SKI Plejsy a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
transparex.sk

Tržby SKI Plejsy a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

n/a
1
n/a
23 096,07

Zisk pred zdanením SKI Plejsy a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
transparex.sk

EBITDA SKI Plejsy a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SKI Plejsy a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SKI Plejsy a.s.


Likvidátor SKI Plejsy a.s.


Predstavenstvo SKI Plejsy a.s.


Člen dozorného orgánu SKI Plejsy a.s.


Predmet činnosti SKI Plejsy a.s.


Kataster SKI Plejsy a.s.


Skrátené výkazy SKI Plejsy a.s.