Prehľad o organizácii
PLEJSY Invest, a.s.
Alžbetina 41, 040 01 Košice
31736394
2020486644
SK2020486644
nezistený
14.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sa, vložka č. 828/V
-4,28 tis. €
-54,5 %
2023/2022
N/A
-0
-54,4 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk PLEJSY Invest, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
-4 mil. €
-5 mil. €
transparex.sk

Tržby PLEJSY Invest, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk
1
1
n/a
285,7

Zisk pred zdanením PLEJSY Invest, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-1 mil. €
-2 mil. €
-3 mil. €
-4 mil. €
-5 mil. €
transparex.sk

EBITDA PLEJSY Invest, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PLEJSY Invest, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PLEJSY Invest, a.s.


Likvidátor PLEJSY Invest, a.s.


Predstavenstvo PLEJSY Invest, a.s.


Člen dozorného orgánu PLEJSY Invest, a.s.


Predmet činnosti PLEJSY Invest, a.s.


Kataster PLEJSY Invest, a.s.


Skrátené výkazy PLEJSY Invest, a.s.