Prehľad o organizácii
PLEJSY Invest, a.s.
Alžbetina 41, 040 01 Košice
31736394
2020486644
SK2020486644
nezistený
14.11.1996
Prevádzka šport.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
5,5
0 %
-2,77 tis. €
99,1 %
2022/2021
N/A
-0
99,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk PLEJSY Invest, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
transparex.sk

Tržby PLEJSY Invest, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
7 686,53

Zisk pred zdanením PLEJSY Invest, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
-6 mil. €
transparex.sk

EBITDA PLEJSY Invest, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PLEJSY Invest, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PLEJSY Invest, a.s.


Likvidátor PLEJSY Invest, a.s.


Predstavenstvo PLEJSY Invest, a.s.


Člen dozorného orgánu PLEJSY Invest, a.s.


Predmet činnosti PLEJSY Invest, a.s.


Kataster PLEJSY Invest, a.s.


Skrátené výkazy PLEJSY Invest, a.s.