Prehľad o organizácii
Agrokam - Poľnohospodárske družstvo
044 46 Vyšná Kamenica
31736408
Nemá
12.11.1996
20.07.2000
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Agrokam - Poľnohospodárske družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agrokam - Poľnohospodárske družstvo


Predstaventvo Agrokam - Poľnohospodárske družstvo


Predmet činnosti Agrokam - Poľnohospodárske družstvo


Kataster Agrokam - Poľnohospodárske družstvo