Prehľad o organizácii
B plus H, s. r. o.
Masarykova 1339/76, 071 01 Michalovce
31736416
Nemá
14.11.1996
23.02.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod B plus H, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie B plus H, s. r. o.


Konateľ B plus H, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. B plus H, s. r. o.


Predmet činnosti B plus H, s. r. o.


Kataster B plus H, s. r. o.