Prehľad o organizácii
STAMAS - TRADE s.r.o. Bardejov
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
31736432
2020623704
Nemá
nezistený
08.11.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod STAMAS - TRADE s.r.o. Bardejov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie STAMAS - TRADE s.r.o. Bardejov


Konateľ STAMAS - TRADE s.r.o. Bardejov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. STAMAS - TRADE s.r.o. Bardejov


Predmet činnosti STAMAS - TRADE s.r.o. Bardejov


Kataster STAMAS - TRADE s.r.o. Bardejov


Skrátené výkazy STAMAS - TRADE s.r.o. Bardejov