Prehľad o organizácii
KVS, s.r.o.
Pasteurova 7, 040 01 Košice
31736441
2020043542
SK2020043542
1 zamestnanec
04.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8682/V
17,5 tis. €
-50,8 %
2023/2022
80,9 tis. €
-15,8 %
2023/2022
0,25
-44 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk KVS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby KVS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
3,86
0,36
0,1
1,44

Zisk pred zdanením KVS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA KVS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KVS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KVS, s.r.o.


Konateľ KVS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KVS, s.r.o.


Predmet činnosti KVS, s.r.o.


Kataster KVS, s.r.o.


Skrátené výkazy KVS, s.r.o.