Prehľad o organizácii
KVS, s.r.o.
Pasteurova 7, 040 01 Košice
31736441
2020043542
SK2020043542
1 zamestnanec
04.11.1996
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,59
0,6
18,32
2,3 %
44 tis. €
-21,8 %
2021/2020
96,5 tis. €
-27,8 %
2021/2020
0,59
-28,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk KVS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Tržby KVS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

11,04
0,98
0,05
30,43

Zisk pred zdanením KVS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

EBITDA KVS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KVS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KVS, s.r.o.


Konateľ KVS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KVS, s.r.o.


Predmet činnosti KVS, s.r.o.


Kataster KVS, s.r.o.


Skrátené výkazy KVS, s.r.o.