Prehľad o organizácii
KVS, s.r.o.
Pasteurova 7, 040 01 Košice
31736441
2020043542
SK2020043542
1 zamestnanec
04.11.1996
Ost.inž.čin.,súv.porad.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,44
0,46
6,29
5 %
35,5 tis. €
-19,2 %
2022/2021
96 tis. €
-0,5 %
2022/2021
0,44
-25,1 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk KVS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Tržby KVS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
transparex.sk
11,57
0,95
0,17
16,51

Zisk pred zdanením KVS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA KVS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KVS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KVS, s.r.o.


Konateľ KVS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KVS, s.r.o.


Predmet činnosti KVS, s.r.o.


Kataster KVS, s.r.o.


Skrátené výkazy KVS, s.r.o.