Prehľad o organizácii
MEDIC INVEST UNION, a.s. "v likvidácii"
nám. sv. Egídia 79, 058 01 Poprad
31736459
2021351200
Nemá
nezistený
14.11.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MEDIC INVEST UNION, a.s. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MEDIC INVEST UNION, a.s. "v likvidácii"


Likvidátor MEDIC INVEST UNION, a.s. "v likvidácii"


Predstavenstvo MEDIC INVEST UNION, a.s. "v likvidácii"


Člen dozorného orgánu MEDIC INVEST UNION, a.s. "v likvidácii"


Predmet činnosti MEDIC INVEST UNION, a.s. "v likvidácii"


Kataster MEDIC INVEST UNION, a.s. "v likvidácii"


Skrátené výkazy MEDIC INVEST UNION, a.s. "v likvidácii"