Prehľad o organizácii
T.R.T. PLUS, s.r.o. v likvidácii
Pekná 9, 040 01 Košice
31736467
2020489229
Nemá
nezistený
12.11.1996
04.04.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk T.R.T. PLUS, s.r.o. v likvidácii


2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby T.R.T. PLUS, s.r.o. v likvidácii


2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením T.R.T. PLUS, s.r.o. v likvidácii


2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA T.R.T. PLUS, s.r.o. v likvidácii


2016
2017
2018
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod T.R.T. PLUS, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie T.R.T. PLUS, s.r.o. v likvidácii


Konateľ T.R.T. PLUS, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor T.R.T. PLUS, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. T.R.T. PLUS, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti T.R.T. PLUS, s.r.o. v likvidácii


Kataster T.R.T. PLUS, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy T.R.T. PLUS, s.r.o. v likvidácii