Prehľad o organizácii
SLOVAKIA TATRY, s.r.o., v likvidácii
059 86 Nová Lesná
31736475
Nemá
14.11.1996
21.07.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SLOVAKIA TATRY, s.r.o., v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVAKIA TATRY, s.r.o., v likvidácii


Konateľ SLOVAKIA TATRY, s.r.o., v likvidácii


Likvidátor SLOVAKIA TATRY, s.r.o., v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVAKIA TATRY, s.r.o., v likvidácii


Predmet činnosti SLOVAKIA TATRY, s.r.o., v likvidácii


Kataster SLOVAKIA TATRY, s.r.o., v likvidácii


Skrátené výkazy SLOVAKIA TATRY, s.r.o., v likvidácii