Prehľad o organizácii
SILMA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Wurmova č. 11, 040 01 Košice
31736483
2020055807
Nemá
nezistený
14.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8685/V
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk SILMA SLOVAKIA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

Tržby SILMA SLOVAKIA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-0,05
-1,93
n/a
0,34

Zisk pred zdanením SILMA SLOVAKIA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
transparex.sk

EBITDA SILMA SLOVAKIA, spol. s r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SILMA SLOVAKIA, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SILMA SLOVAKIA, spol. s r.o.


Konateľ SILMA SLOVAKIA, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SILMA SLOVAKIA, spol. s r.o.


Predmet činnosti SILMA SLOVAKIA, spol. s r.o.


Kataster SILMA SLOVAKIA, spol. s r.o.


Skrátené výkazy SILMA SLOVAKIA, spol. s r.o.