Prehľad o organizácii
FINAUDIT, s.r.o.
Dargovská 3, 040 01 Košice
31736491
2020757112
SK2020757112
nezistený
14.11.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,54
0,63
2,75
14,1 %
18,7 tis. €
50,7 %
2022/2021
43,9 tis. €
28 %
2022/2021
0,65
19,6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk FINAUDIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby FINAUDIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
n/a
0,86
n/a
7,86

Zisk pred zdanením FINAUDIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA FINAUDIT, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod FINAUDIT, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FINAUDIT, s.r.o.


Konateľ FINAUDIT, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FINAUDIT, s.r.o.


Predmet činnosti FINAUDIT, s.r.o.


Kataster FINAUDIT, s.r.o.


Skrátené výkazy FINAUDIT, s.r.o.