Prehľad o organizácii
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.
Jesenná 1, 080 01 Prešov
31736505
2020005482
SK2020005482
10-19 zamestnancov
11.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3410/P
3,29 tis. €
-27,2 %
2022/2021
1,78 mil. €
21 %
2022/2021
0
-39,8 %
2022/2021
44,3 tis. €
N/A

Zisk AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk
21,05
0,17
0,09
1,16

Zisk pred zdanením AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.