Prehľad o organizácii
AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.
Jesenná 1, 080 01 Prešov
31736505
2020005482
SK2020005482
10-19 zamestnancov
11.11.1996
Veľkoobchod s chem.výr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,03
0,03
80,3 %
4,52 tis. €
329,4 %
2021/2020
1,47 mil. €
-5,2 %
2021/2020
0,01
336,1 %
2021/2020
44,3 tis. €
N/A

Zisk AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
transparex.sk

20,55
0,2
0,09
1,15

Zisk pred zdanením AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy AUTO - COLOR SLOVAKIA, s.r.o.