Prehľad o organizácii
BECPLAN TRUCK, spoločnosť s ručením obmedzeným Stropkov
Hrnčiarska 1601/30, 091 01 Stropkov
31736513
2020002919
Nemá
nezistený
08.11.1996
06.06.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BECPLAN TRUCK, spoločnosť s ručením obmedzeným Stropkov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BECPLAN TRUCK, spoločnosť s ručením obmedzeným Stropkov


Konateľ BECPLAN TRUCK, spoločnosť s ručením obmedzeným Stropkov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BECPLAN TRUCK, spoločnosť s ručením obmedzeným Stropkov


Predmet činnosti BECPLAN TRUCK, spoločnosť s ručením obmedzeným Stropkov


Kataster BECPLAN TRUCK, spoločnosť s ručením obmedzeným Stropkov


Skrátené výkazy BECPLAN TRUCK, spoločnosť s ručením obmedzeným Stropkov