Prehľad o organizácii
Železničné pozemné stavby, s.r.o.
Adlerova 3, 040 01 Košice
31736521
2020055950
SK2020055950
1 zamestnanec
11.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8689/V
646 €
123,4 %
2023/2022
114 tis. €
-24 %
2023/2022
0,01
124,8 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Železničné pozemné stavby, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Železničné pozemné stavby, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
9,92
0,96
0,4
26,16

Zisk pred zdanením Železničné pozemné stavby, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Železničné pozemné stavby, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Konateľ Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Predmet činnosti Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Kataster Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Skrátené výkazy Železničné pozemné stavby, s.r.o.