Prehľad o organizácii
Železničné pozemné stavby, s.r.o.
Adlerova 3, 040 01 Košice
31736521
2020055950
SK2020055950
1 zamestnanec
11.11.1996
Ost.špecializ.stav.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,19
-0,26
0,66
26,7 %
-17,4 tis. €
-9 471,4 %
2021/2020
122 tis. €
7,3 %
2021/2020
-0,19
-9 744,4 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Železničné pozemné stavby, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Železničné pozemné stavby, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
200 tis. €
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk

10,24
0,73
0,49
3,54

Zisk pred zdanením Železničné pozemné stavby, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Železničné pozemné stavby, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Konateľ Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Predmet činnosti Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Kataster Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Skrátené výkazy Železničné pozemné stavby, s.r.o.