Prehľad o organizácii
Železničné pozemné stavby, s.r.o.
Adlerova 3, 040 01 Košice
31736521
2020055950
SK2020055950
2 zamestnanci
11.11.1996
Ost.špecializ.stav.práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,04
-0,04
1,04
10,4 %
-2,76 tis. €
84,2 %
2022/2021
150 tis. €
22,9 %
2022/2021
-0,04
79,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Železničné pozemné stavby, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby Železničné pozemné stavby, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
160 tis. €
140 tis. €
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
transparex.sk
9,82
0,9
0,42
9,55

Zisk pred zdanením Železničné pozemné stavby, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA Železničné pozemné stavby, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Konateľ Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Predmet činnosti Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Kataster Železničné pozemné stavby, s.r.o.


Skrátené výkazy Železničné pozemné stavby, s.r.o.