Prehľad o organizácii
PALNIBEL PLUS s.r.o.
Park Angelinum 1, 040 01 Košice
31736530
Nemá
13.11.1996
29.05.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod PALNIBEL PLUS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PALNIBEL PLUS s.r.o.


Konateľ PALNIBEL PLUS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PALNIBEL PLUS s.r.o.


Predmet činnosti PALNIBEL PLUS s.r.o.


Kataster PALNIBEL PLUS s.r.o.


Skrátené výkazy PALNIBEL PLUS s.r.o.