Prehľad o organizácii
ALTAK s.r.o. Slovakia
076 31 Viničky
31736548
2020737444
Nemá
nezistený
08.11.1996
02.02.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ALTAK s.r.o. Slovakia


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALTAK s.r.o. Slovakia


Konateľ ALTAK s.r.o. Slovakia


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALTAK s.r.o. Slovakia


Predmet činnosti ALTAK s.r.o. Slovakia


Kataster ALTAK s.r.o. Slovakia


Skrátené výkazy ALTAK s.r.o. Slovakia