Prehľad o organizácii
GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves
Tepličská cesta 14A/744, 052 01 Spišská Nová Ves
31736556
2020032542
SK2020032542
nezistený
12.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8692/V
13,6 tis. €
93,7 %
2023/2022
N/A
0,43
2,1 %
2023/2022
59,7 tis. €
611,8 %
2019/2018
N/A

Zisk GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
-0,05
-0,01
n/a
0,92

Zisk pred zdanením GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


Konateľ GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


Predmet činnosti GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


Kataster GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


Skrátené výkazy GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves