Prehľad o organizácii
GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves
Tepličská cesta 14A/744, 052 01 Spišská Nová Ves
31736556
2020032542
SK2020032542
nezistený
12.11.1996
Výstavba ost.inž.stavieb
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
0,01
0,2
300,1 %
-241 €
-517,9 %
2021/2020
N/A
-0,02
-529,5 %
2021/2020
59,7 tis. €
611,8 %
2019/2018
N/A

Zisk GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

Tržby GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

-3,16
-2
n/a
0,22

Zisk pred zdanením GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
transparex.sk

EBITDA GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


Konateľ GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


Predmet činnosti GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


Kataster GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves


Skrátené výkazy GAJAS, s.r.o., Spišská Nová Ves