Prehľad o organizácii
EBM system Slovakia s.r.o. "v likvidácii"
Tajovského, 5, 01001, Žilina, Slovensko
31736572
Nemá
13.11.1996
19.10.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod EBM system Slovakia s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EBM system Slovakia s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ EBM system Slovakia s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor EBM system Slovakia s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EBM system Slovakia s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti EBM system Slovakia s.r.o. "v likvidácii"


Kataster EBM system Slovakia s.r.o. "v likvidácii"