Prehľad o organizácii
OTING PLUS, spol. s r.o., Parchovany
Trenčianská 2197/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
31736581
2020980390
Nemá
nezistený
08.11.1996
15.05.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod OTING PLUS, spol. s r.o., Parchovany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OTING PLUS, spol. s r.o., Parchovany


Konateľ OTING PLUS, spol. s r.o., Parchovany


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OTING PLUS, spol. s r.o., Parchovany


Predmet činnosti OTING PLUS, spol. s r.o., Parchovany


Kataster OTING PLUS, spol. s r.o., Parchovany


Skrátené výkazy OTING PLUS, spol. s r.o., Parchovany