Prehľad o organizácii
SLOVGEN, s.r.o.
Štúrova 33, 040 01 Košice
31736599
Nemá
11.11.1996
28.05.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SLOVGEN, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVGEN, s.r.o.


Konateľ SLOVGEN, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVGEN, s.r.o.


Predmet činnosti SLOVGEN, s.r.o.


Kataster SLOVGEN, s.r.o.