Prehľad o organizácii
EKOFIL s.r.o., Košice
Čapajevova 11, 040 01 Košice
31736602
2020489262
SK2020489262
1 zamestnanec
15.11.1996
Výroba ost.chem.výr.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,02
1,45
27,1 %
-977 €
-106,5 %
2022/2021
31,3 tis. €
-29 %
2022/2021
-0,01
-108,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk EKOFIL s.r.o., Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby EKOFIL s.r.o., Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
8,82
0,73
0,11
2,32

Zisk pred zdanením EKOFIL s.r.o., Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA EKOFIL s.r.o., Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EKOFIL s.r.o., Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKOFIL s.r.o., Košice


Konateľ EKOFIL s.r.o., Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKOFIL s.r.o., Košice


Predmet činnosti EKOFIL s.r.o., Košice


Kataster EKOFIL s.r.o., Košice


Skrátené výkazy EKOFIL s.r.o., Košice