Prehľad o organizácii
EKOFIL s.r.o., Košice
Čapajevova 11, 040 01 Košice
31736602
2020489262
SK2020489262
1 zamestnanec
15.11.1996
Výroba ost.chem.výr.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,15
0,25
2,31
41,8 %
14,9 tis. €
183,7 %
2021/2020
44,1 tis. €
86,2 %
2021/2020
0,15
42,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk EKOFIL s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby EKOFIL s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

8,96
0,58
0,08
2,39

Zisk pred zdanením EKOFIL s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA EKOFIL s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EKOFIL s.r.o., Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKOFIL s.r.o., Košice


Konateľ EKOFIL s.r.o., Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKOFIL s.r.o., Košice


Predmet činnosti EKOFIL s.r.o., Košice


Kataster EKOFIL s.r.o., Košice


Skrátené výkazy EKOFIL s.r.o., Košice