Prehľad o organizácii
PARAS s.r.o.
Dobrianského 1670/19, 066 01 Humenné
31736611
2021166631
Nemá
nezistený
15.11.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PARAS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PARAS s.r.o.


Konateľ PARAS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PARAS s.r.o.


Predmet činnosti PARAS s.r.o.


Kataster PARAS s.r.o.


Skrátené výkazy PARAS s.r.o.