Prehľad o organizácii
REND, spol. s r.o. Vojčice
076 22 Vojčice
31736629
Nemá
11.11.1996
08.09.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod REND, spol. s r.o. Vojčice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REND, spol. s r.o. Vojčice


Konateľ REND, spol. s r.o. Vojčice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REND, spol. s r.o. Vojčice


Predmet činnosti REND, spol. s r.o. Vojčice


Kataster REND, spol. s r.o. Vojčice