Prehľad o organizácii
AGRIKA, s.r.o. v likvidácii
Na rovni 315/38, 065 41 Ľubotín
31736637
2020003304
Nemá
nezistený
12.11.1996
30.06.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
-3,61 tis. €
N/A
-0,15
N/A
N/A

Zisk AGRIKA, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
transparex.sk

Tržby AGRIKA, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,93
n/a
n/a

Zisk pred zdanením AGRIKA, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGRIKA, s.r.o. v likvidácii


2014
2015
2016
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AGRIKA, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGRIKA, s.r.o. v likvidácii


Konateľ AGRIKA, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor AGRIKA, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGRIKA, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti AGRIKA, s.r.o. v likvidácii


Kataster AGRIKA, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy AGRIKA, s.r.o. v likvidácii