Prehľad o organizácii
TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným
Ul. Slávkovská 714/31, 060 01 Kežmarok
31736645
2020016878
SK2020016878
25-49 zamestnancov
12.11.1996
Pilovanie dreva
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,28
0,34
3,29
17,5 %
635 tis. €
58,5 %
2022/2021
6,45 mil. €
28,8 %
2022/2021
0,28
22,4 %
2022/2021
13,8 tis. €
-51,4 %
2022/2021
404 tis. €

Zisk TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
transparex.sk
124,35
0,82
0,05
4,51

Zisk pred zdanením TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným


Konateľ TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným


Predmet činnosti TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným


Kataster TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným


Skrátené výkazy TATRAPONK, spoločnosť s ručením obmedzeným