Prehľad o organizácii
EMATECH-ZEMEDAR s.r.o.
Františka Hečku, 058 01 Poprad - Stráže
31736653
2020515453
Nemá
nezistený
14.11.1996
12.07.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod EMATECH-ZEMEDAR s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EMATECH-ZEMEDAR s.r.o.


Konateľ EMATECH-ZEMEDAR s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EMATECH-ZEMEDAR s.r.o.


Predmet činnosti EMATECH-ZEMEDAR s.r.o.


Kataster EMATECH-ZEMEDAR s.r.o.


Skrátené výkazy EMATECH-ZEMEDAR s.r.o.