Prehľad o organizácii
SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.
065 46 Sulín
31736661
2020003436
Nemá
nezistený
18.11.1996
Výroba nealkohol.náp.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
0
0
440 %
-93 €
53,7 %
2021/2020
N/A
-0
53,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

n/a
-3,4
n/a
n/a

Zisk pred zdanením SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


Konateľ SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


Predmet činnosti SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


Kataster SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


Skrátené výkazy SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.