Prehľad o organizácii
SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.
Rastislavova 83, 040 01 Košice - mestská časť Juh
31736661
2020003436
Nemá
nezistený
18.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 57063/V
-9,86 tis. €
-9 025 %
2023/2022
N/A
-0,24
-9 773,7 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-63,07
-3,93
n/a
0,14

Zisk pred zdanením SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


Konateľ SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


Predmet činnosti SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


Kataster SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.


Skrátené výkazy SULÍN MINERAL. VODA s.r.o.