Prehľad o organizácii
ISIMEX s.r.o.
Slovenskej jednoty 8, Košice
31736670
Nemá
13.11.1996
22.03.2004
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ISIMEX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ISIMEX s.r.o.


Konateľ ISIMEX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ISIMEX s.r.o.


Predmet činnosti ISIMEX s.r.o.


Kataster ISIMEX s.r.o.