Prehľad o organizácii
R - AUTO s.r.o.
Letná 26, Spišská Nová Ves
31736688
Nemá
14.11.1996
05.10.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod R - AUTO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie R - AUTO s.r.o.


Konateľ R - AUTO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. R - AUTO s.r.o.


Predmet činnosti R - AUTO s.r.o.


Kataster R - AUTO s.r.o.