Prehľad o organizácii
ON ROAD SK, s. r. o.
Kendice 464, 082 01 Kendice
31736696
2020010410
SK2020010410
3-4 zamestnanci
18.11.1996
Vedľ.čin.v pozem.dopr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
1,14
18,4 %
390 €
-95,3 %
2021/2020
221 tis. €
52,2 %
2021/2020
0,01
-94,7 %
2021/2020
222 tis. €
3 021,9 %
2022/2021
N/A

Zisk ON ROAD SK, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ON ROAD SK, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

9,25
0,82
0,09
3,24

Zisk pred zdanením ON ROAD SK, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ON ROAD SK, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ON ROAD SK, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ON ROAD SK, s. r. o.


Konateľ ON ROAD SK, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ON ROAD SK, s. r. o.


Predmet činnosti ON ROAD SK, s. r. o.


Kataster ON ROAD SK, s. r. o.


Skrátené výkazy ON ROAD SK, s. r. o.