Prehľad o organizácii
ON ROAD SK, s. r. o.
Kendice 464, 082 01 Kendice
31736696
2020010410
SK2020010410
2 zamestnanci
18.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3421/P
173 €
107,6 %
2023/2022
595 tis. €
79,9 %
2023/2022
0
106,3 %
2023/2022
222 tis. €
3 021,9 %
2022/2021
N/A

Zisk ON ROAD SK, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ON ROAD SK, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
8,93
0,38
0,11
0,83

Zisk pred zdanením ON ROAD SK, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA ON ROAD SK, s. r. o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod ON ROAD SK, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ON ROAD SK, s. r. o.


Konateľ ON ROAD SK, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ON ROAD SK, s. r. o.


Predmet činnosti ON ROAD SK, s. r. o.


Kataster ON ROAD SK, s. r. o.


Skrátené výkazy ON ROAD SK, s. r. o.