Prehľad o organizácii
ON ROAD SK, s. r. o.
Kendice 464, 082 01 Kendice
31736696
2020010410
SK2020010410
2 zamestnanci
18.11.1996
Vedľ.čin.v pozem.dopr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,04
0,11
54,2 %
-2,27 tis. €
-681,3 %
2022/2021
331 tis. €
49,6 %
2022/2021
-0,02
-438,8 %
2022/2021
222 tis. €
3 021,9 %
2022/2021
N/A

Zisk ON ROAD SK, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby ON ROAD SK, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
8,91
0,46
0,13
0,85

Zisk pred zdanením ON ROAD SK, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA ON ROAD SK, s. r. o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod ON ROAD SK, s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ON ROAD SK, s. r. o.


Konateľ ON ROAD SK, s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ON ROAD SK, s. r. o.


Predmet činnosti ON ROAD SK, s. r. o.


Kataster ON ROAD SK, s. r. o.


Skrátené výkazy ON ROAD SK, s. r. o.