Prehľad o organizácii
KONOMET s.r.o.
Michalovská 43, 040 11 Košice
31736700
2020978773
SK2020978773
2 zamestnanci
05.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8707/V
-320 tis. €
-57,4 %
2022/2021
772 €
-100 %
2022/2021
-0,92
-358,1 %
2022/2021
12,9 mil. €
14,9 %
2020/2019
N/A

Zisk KONOMET s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby KONOMET s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk
-65,67
-1,51
68,96
0,37

Zisk pred zdanením KONOMET s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA KONOMET s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KONOMET s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KONOMET s.r.o.


Konateľ KONOMET s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KONOMET s.r.o.


Predmet činnosti KONOMET s.r.o.


Kataster KONOMET s.r.o.


Skrátené výkazy KONOMET s.r.o.