Prehľad o organizácii
KONOMET s.r.o.
Michalovská 43, 040 11 Košice
31736700
2020978773
SK2020978773
3-4 zamestnanci
05.11.1996
Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,2
0,99
0,6
120,3 %
-203 tis. €
-532,3 %
2021/2020
2,04 mil. €
-57,5 %
2021/2020
-0,2
-2 191,2 %
2021/2020
12,9 mil. €
14,9 %
2020/2019
N/A

Zisk KONOMET s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Tržby KONOMET s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
transparex.sk

-25,73
-0,2
0,02
0,77

Zisk pred zdanením KONOMET s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

EBITDA KONOMET s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod KONOMET s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KONOMET s.r.o.


Konateľ KONOMET s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KONOMET s.r.o.


Predmet činnosti KONOMET s.r.o.


Kataster KONOMET s.r.o.


Skrátené výkazy KONOMET s.r.o.