Prehľad o organizácii
SLOVKIM, s.r.o.
Záhradnícka 6, 048 01 Rožňava
31736718
Nemá
04.11.1996
05.12.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod SLOVKIM, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SLOVKIM, s.r.o.


Konateľ SLOVKIM, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SLOVKIM, s.r.o.


Predmet činnosti SLOVKIM, s.r.o.


Kataster SLOVKIM, s.r.o.