Prehľad o organizácii
MARTHBRIDGE, spoločnosť s ručením obmedzeným Streda nad Bodrogom
Záhradná 14/220, Streda nad Bodrogom
31736726
2021014204
Nemá
15.11.1996
18.02.2010
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod MARTHBRIDGE, spoločnosť s ručením obmedzeným Streda nad Bodrogom


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie MARTHBRIDGE, spoločnosť s ručením obmedzeným Streda nad Bodrogom


Konateľ MARTHBRIDGE, spoločnosť s ručením obmedzeným Streda nad Bodrogom


Spoločník v.o.s. / s.r.o. MARTHBRIDGE, spoločnosť s ručením obmedzeným Streda nad Bodrogom


Predmet činnosti MARTHBRIDGE, spoločnosť s ručením obmedzeným Streda nad Bodrogom


Kataster MARTHBRIDGE, spoločnosť s ručením obmedzeným Streda nad Bodrogom


Skrátené výkazy MARTHBRIDGE, spoločnosť s ručením obmedzeným Streda nad Bodrogom