Prehľad o organizácii
TRANOX s.r.o.
Na Kalvárii 5, 040 01 Košice
31736734
2020966002
SK2020966002
nezistený
06.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8710/V
135 €
46,7 %
2022/2021
1,7 tis. €
-49,7 %
2022/2021
0,01
46,8 %
2022/2021
1,45 tis. €
N/A

Zisk TRANOX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby TRANOX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
4,04
1
5
289,13

Zisk pred zdanením TRANOX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA TRANOX s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
-500 €
-1 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TRANOX s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TRANOX s.r.o.


Konateľ TRANOX s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TRANOX s.r.o.


Predmet činnosti TRANOX s.r.o.


Kataster TRANOX s.r.o.


Skrátené výkazy TRANOX s.r.o.