Prehľad o organizácii
TRANOX NMP, s.r.o., Košice
Na Kalvárii 5, 040 01 Košice
31736734
2020966002
Nemá
nezistený
06.11.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
86,98
0,9 %
92 €
-89,8 %
2021/2020
3,38 tis. €
-38,5 %
2021/2020
0
-89,8 %
2021/2020
1,45 tis. €
N/A

Zisk TRANOX NMP, s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby TRANOX NMP, s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

4,02
0,99
2,01
116,42

Zisk pred zdanením TRANOX NMP, s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA TRANOX NMP, s.r.o., Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TRANOX NMP, s.r.o., Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TRANOX NMP, s.r.o., Košice


Konateľ TRANOX NMP, s.r.o., Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TRANOX NMP, s.r.o., Košice


Predmet činnosti TRANOX NMP, s.r.o., Košice


Kataster TRANOX NMP, s.r.o., Košice


Skrátené výkazy TRANOX NMP, s.r.o., Košice