Prehľad o organizácii
TRING, s.r.o.
Tomášikova 1178, 050 01 Revúca
31736742
2020722429
Nemá
nezistený
07.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 4252/S
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk TRING, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby TRING, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
1,32
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením TRING, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA TRING, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TRING, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TRING, s.r.o.


Konateľ TRING, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TRING, s.r.o.


Predmet činnosti TRING, s.r.o.


Kataster TRING, s.r.o.


Skrátené výkazy TRING, s.r.o.