Prehľad o organizácii
TRING, s.r.o.
Tomášikova 1178, 050 01 Revúca
31736742
2020722429
Nemá
nezistený
07.11.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
3,5
17,8 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk TRING, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 €
200 €
150 €
100 €
50 €
0 €
transparex.sk

Tržby TRING, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
500 €
0 €
transparex.sk
1,89
0,82
n/a
5,61

Zisk pred zdanením TRING, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

EBITDA TRING, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 €
300 €
200 €
100 €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TRING, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TRING, s.r.o.


Konateľ TRING, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TRING, s.r.o.


Predmet činnosti TRING, s.r.o.


Kataster TRING, s.r.o.


Skrátené výkazy TRING, s.r.o.