Prehľad o organizácii
N.E.T. spol. s r. o.
D. Jurkoviča 429/20, 906 13 Brezová pod Bradlom
31736751
2020985428
Nemá
nezistený
11.11.1996
15.02.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod N.E.T. spol. s r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie N.E.T. spol. s r. o.


Konateľ N.E.T. spol. s r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. N.E.T. spol. s r. o.


Predmet činnosti N.E.T. spol. s r. o.


Kataster N.E.T. spol. s r. o.


Skrátené výkazy N.E.T. spol. s r. o.