Prehľad o organizácii
BOXING DENTAL SLOVAKIA, s.r.o.
Vlada Clementisa 16, Michalovce
31736769
2020740051
Nemá
nezistený
15.11.1996
19.11.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod BOXING DENTAL SLOVAKIA, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BOXING DENTAL SLOVAKIA, s.r.o.


Konateľ BOXING DENTAL SLOVAKIA, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BOXING DENTAL SLOVAKIA, s.r.o.


Predmet činnosti BOXING DENTAL SLOVAKIA, s.r.o.


Kataster BOXING DENTAL SLOVAKIA, s.r.o.


Skrátené výkazy BOXING DENTAL SLOVAKIA, s.r.o.