Prehľad o organizácii
TTF, s.r.o.
Mierová 1973, 066 01 Humenné
31736777
2020511768
Nemá
nezistený
14.11.1996
Prenájom automobilov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TTF, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TTF, s.r.o.


Konateľ TTF, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TTF, s.r.o.


Predmet činnosti TTF, s.r.o.


Kataster TTF, s.r.o.


Skrátené výkazy TTF, s.r.o.