Prehľad o organizácii
EMKOBEL, a.s.
Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
31736785
2020032553
SK2020032553
25-49 zamestnancov
13.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sa, vložka č. 830/V
169 tis. €
531,4 %
2023/2022
10,6 mil. €
70,4 %
2023/2022
0,02
68,9 %
2023/2022
N/A
353 tis. €

Zisk EMKOBEL, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby EMKOBEL, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12 mil. €
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
transparex.sk
2,33
0,06
n/a
1,04

Zisk pred zdanením EMKOBEL, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA EMKOBEL, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod EMKOBEL, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EMKOBEL, a.s.


Predstavenstvo EMKOBEL, a.s.


Člen dozorného orgánu EMKOBEL, a.s.


Jediný akcionár a.s. EMKOBEL, a.s.


Predmet činnosti EMKOBEL, a.s.


Kataster EMKOBEL, a.s.


Skrátené výkazy EMKOBEL, a.s.