Prehľad o organizácii
EMKOBEL, a.s.
Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
31736785
2020032553
SK2020032553
25-49 zamestnancov
13.11.1996
Dodávka pary,vzduchu
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,04
0,13
72,4 %
26,8 tis. €
-51,6 %
2022/2021
6,2 mil. €
16,2 %
2022/2021
0,01
-70,7 %
2022/2021
N/A
353 tis. €

Zisk EMKOBEL, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby EMKOBEL, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6,4 mil. €
6,2 mil. €
6 mil. €
5,8 mil. €
5,6 mil. €
5,4 mil. €
5,2 mil. €
transparex.sk
2,68
0,28
n/a
1,26

Zisk pred zdanením EMKOBEL, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA EMKOBEL, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod EMKOBEL, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EMKOBEL, a.s.


Predstavenstvo EMKOBEL, a.s.


Člen dozorného orgánu EMKOBEL, a.s.


Predmet činnosti EMKOBEL, a.s.


Kataster EMKOBEL, a.s.


Skrátené výkazy EMKOBEL, a.s.