Prehľad o organizácii
AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.
Hroncova 3, 040 01 Košice
31736793
2020049746
SK2020049746
1 zamestnanec
19.11.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,09
0,58
14,5 %
12 tis. €
181,2 %
2021/2020
37,9 tis. €
-25,2 %
2021/2020
0,07
211,3 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

21,33
0,85
0,02
0,62

Zisk pred zdanením AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Konateľ AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Štatutárny orgán AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Predmet činnosti AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Kataster AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Skrátené výkazy AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.