Prehľad o organizácii
AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.
Hroncova 3, 040 01 Košice
31736793
2020049746
SK2020049746
nezistený
19.11.1996
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,08
4,82
2,6 %
12,2 tis. €
1 %
2022/2021
43,4 tis. €
14,4 %
2022/2021
0,08
6 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
23,17
0,97
0
4,85

Zisk pred zdanením AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Konateľ AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Predmet činnosti AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Kataster AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Skrátené výkazy AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.