Prehľad o organizácii
AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.
Hroncova 3, 040 01 Košice
31736793
2020049746
SK2020049746
nezistený
19.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8715/V
10,1 tis. €
-16,9 %
2023/2022
38,7 tis. €
-10,8 %
2023/2022
0,06
-21,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
24,69
0,98
0,13
11,97

Zisk pred zdanením AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Konateľ AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Predmet činnosti AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Kataster AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.


Skrátené výkazy AC AUDIT CASSOVIA S.R.O.