Prehľad o organizácii
Behún - Kameňolom Brekov spol. s r.o
066 01 Brekov
31736807
2021166642
Nemá
nezistený
18.11.1996
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Behún - Kameňolom Brekov spol. s r.o


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Behún - Kameňolom Brekov spol. s r.o


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Behún - Kameňolom Brekov spol. s r.o


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Behún - Kameňolom Brekov spol. s r.o


2015
2016
2017
2018
2019
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Behún - Kameňolom Brekov spol. s r.o


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Behún - Kameňolom Brekov spol. s r.o


Konateľ Behún - Kameňolom Brekov spol. s r.o


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Behún - Kameňolom Brekov spol. s r.o


Predmet činnosti Behún - Kameňolom Brekov spol. s r.o


Kataster Behún - Kameňolom Brekov spol. s r.o


Skrátené výkazy Behún - Kameňolom Brekov spol. s r.o