Prehľad o organizácii
LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Vojenská 14, 040 01 Košice
31736815
2020056093
SK2020056093
1 zamestnanec
19.11.1996
Veľkoobchod s odpadom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,02
0,52
8,7 %
-8,02 tis. €
-148,3 %
2022/2021
3,97 mil. €
-42,7 %
2022/2021
-0,02
-151,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
1
0,91
0,01
26,37

Zisk pred zdanením LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice