Prehľad o organizácii
LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Vojenská 14, 040 01 Košice
31736815
2020056093
SK2020056093
2 zamestnanci
19.11.1996
Veľkoobchod s odpadom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,03
0,79
9,7 %
16,6 tis. €
49 %
2021/2020
6,93 mil. €
167,4 %
2021/2020
0,03
41,9 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Tržby LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

1,05
0,9
0,01
12,69

Zisk pred zdanením LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy LEWORK, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice