Prehľad o organizácii
OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
31736823
2020043531
SK2020043531
nezistený
15.11.1996
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
0
0,02
448,6 %
-1,75 tis. €
-391,3 %
2021/2020
6,16 tis. €
-28,9 %
2021/2020
-0,02
-399,5 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

n/a
-3,49
1,11
0,09

Zisk pred zdanením OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice