Prehľad o organizácii
OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
31736823
2020043531
SK2020043531
nezistený
15.11.1996
Sprostr.obch.so šp.tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,17
-0,05
0,04
461,9 %
17,2 tis. €
1 084,2 %
2022/2021
11,2 tis. €
82,2 %
2022/2021
0,17
1 111,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk
n/a
-3,62
0,04
0,19

Zisk pred zdanením OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice