Prehľad o organizácii
OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
31736823
2020043531
SK2020043531
nezistený
15.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8718/V
3,9 tis. €
-77,3 %
2023/2022
12,7 tis. €
13,1 %
2023/2022
0,04
-77,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
transparex.sk
-0,29
-3,49
0,15
0,24

Zisk pred zdanením OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Konateľ OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Predmet činnosti OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Kataster OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice


Skrátené výkazy OVOLAGÚNA, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice