Prehľad o organizácii
OLIVIN spol. s r.o.
Partizánska 687/88, 058 01 Poprad
31736831
2020949029
Nemá
nezistený
15.11.1996
28.02.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod OLIVIN spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OLIVIN spol. s r.o.


Konateľ OLIVIN spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. OLIVIN spol. s r.o.


Predmet činnosti OLIVIN spol. s r.o.


Kataster OLIVIN spol. s r.o.


Skrátené výkazy OLIVIN spol. s r.o.