Prehľad o organizácii
KOVÁČ R. & K. s.r.o. Rožňava
Budovateľská 49, 048 01 Rožňava
31736840
2021539443
Nemá
2 zamestnanci
19.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
C
Menej spoľahlivý daňový subjekt
viac než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8720/V
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk KOVÁČ R. & K. s.r.o. Rožňava


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Tržby KOVÁČ R. & K. s.r.o. Rožňava


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-12,71
-0,81
n/a
0,67

Zisk pred zdanením KOVÁČ R. & K. s.r.o. Rožňava


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA KOVÁČ R. & K. s.r.o. Rožňava


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod KOVÁČ R. & K. s.r.o. Rožňava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KOVÁČ R. & K. s.r.o. Rožňava


Konateľ KOVÁČ R. & K. s.r.o. Rožňava


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KOVÁČ R. & K. s.r.o. Rožňava


Predmet činnosti KOVÁČ R. & K. s.r.o. Rožňava


Kataster KOVÁČ R. & K. s.r.o. Rožňava


Skrátené výkazy KOVÁČ R. & K. s.r.o. Rožňava