Prehľad o organizácii
AGROHOLCIJA s.r.o. "v likvidácii"
082 71 Ďačov
31736858
Nemá
19.11.1996
21.01.2002
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod AGROHOLCIJA s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROHOLCIJA s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ AGROHOLCIJA s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor AGROHOLCIJA s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGROHOLCIJA s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti AGROHOLCIJA s.r.o. "v likvidácii"


Kataster AGROHOLCIJA s.r.o. "v likvidácii"