Prehľad o organizácii
BARBUS, s.r.o.
Pod Skalou 9, 044 23 Jasov
31736866
2021017603
SK2021017603
1 zamestnanec
19.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sro, vložka č. 8722/V
-42,1 tis. €
-380,3 %
2023/2022
47 tis. €
-44,8 %
2023/2022
-0,65
-454,3 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk BARBUS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby BARBUS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
0,74
0,08
1,36
1,19

Zisk pred zdanením BARBUS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA BARBUS, s.r.o.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod BARBUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BARBUS, s.r.o.


Konateľ BARBUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BARBUS, s.r.o.


Predmet činnosti BARBUS, s.r.o.


Kataster BARBUS, s.r.o.


Skrátené výkazy BARBUS, s.r.o.