Prehľad o organizácii
BARBUS, s.r.o.
Pod Skalou 9, 044 23 Jasov
31736866
2021017603
SK2021017603
1 zamestnanec
19.11.1996
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,05
0,12
0,02
54 %
3,78 tis. €
-79,7 %
2021/2020
78,4 tis. €
91,2 %
2021/2020
0,05
-66,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk BARBUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby BARBUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

4,82
0,46
0,62
1,85

Zisk pred zdanením BARBUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA BARBUS, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BARBUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BARBUS, s.r.o.


Konateľ BARBUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BARBUS, s.r.o.


Predmet činnosti BARBUS, s.r.o.


Kataster BARBUS, s.r.o.


Skrátené výkazy BARBUS, s.r.o.