Prehľad o organizácii
BARBUS, s.r.o.
Pod Skalou 9, 044 23 Jasov
31736866
2021017603
SK2021017603
1 zamestnanec
19.11.1996
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,18
0,32
0,14
42,8 %
15 tis. €
297,5 %
2022/2021
85,1 tis. €
8,5 %
2022/2021
0,18
236,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BARBUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Tržby BARBUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
7,08
0,57
0,73
3,02

Zisk pred zdanením BARBUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

EBITDA BARBUS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod BARBUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BARBUS, s.r.o.


Konateľ BARBUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BARBUS, s.r.o.


Predmet činnosti BARBUS, s.r.o.


Kataster BARBUS, s.r.o.


Skrátené výkazy BARBUS, s.r.o.