Prehľad o organizácii
ČIERNIANSKA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o., Čierna nad Tisou
Železničná UB 400, 076 43 Čierna nad Tisou
31736874
Nemá
20.11.1996
24.01.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod ČIERNIANSKA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o., Čierna nad Tisou


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ČIERNIANSKA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o., Čierna nad Tisou


Konateľ ČIERNIANSKA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o., Čierna nad Tisou


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ČIERNIANSKA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o., Čierna nad Tisou


Predmet činnosti ČIERNIANSKA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o., Čierna nad Tisou


Kataster ČIERNIANSKA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o., Čierna nad Tisou