Prehľad o organizácii
TECHEX, spol. s r.o.
Krivá 23, Košice
31736882
Nemá
20.11.1996
11.11.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod TECHEX, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TECHEX, spol. s r.o.


Konateľ TECHEX, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TECHEX, spol. s r.o.


Predmet činnosti TECHEX, spol. s r.o.


Kataster TECHEX, spol. s r.o.


Skrátené výkazy TECHEX, spol. s r.o.