Prehľad o organizácii
R.B.K.Production, spol. s r.o.
Narcisová 5, Košice
31736891
Nemá
20.11.1996
26.01.2006
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod R.B.K.Production, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie R.B.K.Production, spol. s r.o.


Konateľ R.B.K.Production, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. R.B.K.Production, spol. s r.o.


Predmet činnosti R.B.K.Production, spol. s r.o.


Kataster R.B.K.Production, spol. s r.o.