Prehľad o organizácii
TOPTRADE, s.r.o. Vranov
Školská 668, 093 02 Vranov nad Topľou
31736904
2020528477
SK2020528477
nezistený
19.11.1996
Ost.vydavateľské čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,12
0,17
0,7
30,1 %
13,8 tis. €
-39,8 %
2022/2021
86,6 tis. €
6,2 %
2022/2021
0,12
-43,2 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk TOPTRADE, s.r.o. Vranov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby TOPTRADE, s.r.o. Vranov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
11,87
0,7
0,14
1,14

Zisk pred zdanením TOPTRADE, s.r.o. Vranov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA TOPTRADE, s.r.o. Vranov


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Konateľ TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Predmet činnosti TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Kataster TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Skrátené výkazy TOPTRADE, s.r.o. Vranov