Prehľad o organizácii
TOPTRADE, s.r.o. Vranov
Školská 668, 093 02 Vranov nad Topľou
31736904
2020528477
SK2020528477
nezistený
19.11.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 3426/P
11 tis. €
-20,7 %
2023/2022
99,1 tis. €
14,5 %
2023/2022
0,08
-29,6 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk TOPTRADE, s.r.o. Vranov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby TOPTRADE, s.r.o. Vranov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
13,45
0,7
n/a
0,37

Zisk pred zdanením TOPTRADE, s.r.o. Vranov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA TOPTRADE, s.r.o. Vranov


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Konateľ TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Predmet činnosti TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Kataster TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Skrátené výkazy TOPTRADE, s.r.o. Vranov