Prehľad o organizácii
TOPTRADE, s.r.o. Vranov
Školská 668, 093 02 Vranov nad Topľou
31736904
2020528477
SK2020528477
nezistený
19.11.1996
Ost.vydavateľské čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,21
0,33
0,59
38,2 %
23 tis. €
11,7 %
2021/2020
81,6 tis. €
6,2 %
2021/2020
0,21
40,8 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk TOPTRADE, s.r.o. Vranov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby TOPTRADE, s.r.o. Vranov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

9,89
0,62
n/a
0,62

Zisk pred zdanením TOPTRADE, s.r.o. Vranov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA TOPTRADE, s.r.o. Vranov


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Konateľ TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Predmet činnosti TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Kataster TOPTRADE, s.r.o. Vranov


Skrátené výkazy TOPTRADE, s.r.o. Vranov